Kantitatif Yöntemler

  • F2F/ PAPI

  • F2F/ CAPI

  • CAWI

  • Mobil

  • CATI

  • Gözlem

  • Gizli müşteri 

  • Sosyal medya dinleme

© SOR Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri

  • Facebook