top of page

Kalitatif Çözümler

 • Grup tartışmaları

 • Derinlemesine görüşmeler

 • Etnografik gözlem

 • Shopper araştırmaları 

 • Yaratıcı seanslar

 • Workshop çözümleri

 • Sosyal medya analizi

 • Masabaşı çalışmaları

 • Online araştırmalar (Community, etnografi, grup tartışmaları)

 • Neuro 

 • Video rapor   

bottom of page